Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Kincset találtam a föld alatt a kertemben!

ügyvéd
Az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója.

Nagy szerencse kell ahhoz, hogy a megvásárolt ingatlanunkon a földmunkák során valamilyen értékre bukkanjunk a föld alatt. Lehet ez egy régen elásott ékszer, vagy értéktárgy, esetleg valamilyen ásványi nyersanyag (agyag, homok, szén), amit jó áron el lehetne adni a megfelelő piacon. A kérdés az, hogy a miénk lesz-e egyáltalán ilyenkor az, amit a telkünk alatt találtunk?

nyersanyag

A telek használatának függőleges határai

A vonatkozó jogszabály szerint az ingatlanunkon fennálló tulajdonjogunk nem végtelen sem a felszín alatt, sem felette. A tulajdonjogunk a föld feletti légi térre és a föld alatti földtestre az ingatlan hasznosítási lehetőségeinek határáig terjed. Fontos tudnunk, hogy ez nem egy egzakt meghatározás. A törvényalkotó azt akarta elérni ezzel, hogy minden esetben egyedi vizsgálat dönthesse el, hogy milyen mélységig lehet a föld alatti területeket használni. Jó példa erre, hogy pár évtizede még fel sem merült, hogy a lakóház fűtését a mélybe fúrt hőszivattyúk adják, és az idő elteltével a telek használata, a tulajdonjog terjedelme így egy újabb, a föld mélyebb rétegeinek bevonásával bővülhetett.

Minden az enyém, amit a telkem alatt találok?

Sajnos nem. Az ingatlanon fennálló tulajdonjogunk nem terjed ki mindenre, így arra sem, ami a telkünk alatt van. A törvény szerint a tulajdonjog alól a föld méhének kincsei és a természeti erőforrások kivételt képeznek.

Mit jelent a föld méhének kincsei kifejezés?

Ide tartoznak a föld alatt található ásványok, így minden nyersanyag is, de maga a talajban található hőenergia is ide sorolható. Ezek természetes előfordulási helyükön, vagyis a föld alatt már állami tulajdonban vannak. Ezért csak az termelheti ki, aki engedélyt kap az államtól, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonát képezi a felszíni telek.

nyersanyag

Az ilyen bányászati joggal rendelkező személy azzal szerzi meg az adott anyag, energia tulajdonjogát, hogy kitermeli vagy hasznosítja. Természetesen ez nincs ingyen, ezért az állam számára fizetnie kell. Így sajnos hiába van a telkünk alatt nyersanyag, kitermelhető olajmező, nagy mennyiségű fekete szén, vagy az építkezéshez hasznos agyag, az nem lesz a miénk a telek megvásárlásával.

És a föld alatt lelt értéktárgy az enyém? 

A Polgári Törvénykönyv szerint, ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. Ebből kifolyólag, ha elásott kincsre bukkanunk, annak a tulajdonjogát csak akkor szerezhetjük meg, ha az állam arra nem tart igényt. A jó hír viszont, hogy ha az állam meg kívánja szerezni a tulajdonjogot, akkor a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosultak vagyunk. 

Más a helyzet, ha a talált tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik. Ebben az esetben annak tulajdonjoga mindig az államot illeti meg. Ilyen javak a régi korokból származó régészeti leletek, tárgyak, ékszerek. A régészeti leletek mindig az államot illetik meg, akárhonnan is kerülnek elő. Ha nem jelentjük be a talált régészeti leletet, és ez kiderül, akkor még bírságot, komolyabb büntetést is kiszabhatnak velünk szemben, mert a védett kulturális javak, régészeti leletek bejelentésének elmulasztása bűncselekményt is megvalósíthat.

Mi a helyzete, ha nem értékes tárgyat, leletet találok a földben?

Ha feltehetően más tulajdonában álló, olyan elveszett dolgot találunk a földünkben, ami nem régészeti lelet, ásványi anyag, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa. Ilyenkor a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének vagy a találás helye szerint illetékes önkormányzati jegyzőnek át kell adunk a dolgot. Ha a dolog tulajdonosa egy éven belül a dologért nem jelentkezik, találóként – ha a dologra igényt tartunk – megszerezhetjük a tulajdonjogát.

Ha a dolog nagyobb értékű és a tulajdonosa jelentkezett ezen idő alatt érte, akkor találóként arányos találódíjra leszünk jogosult a tulajdonjog helyett.

A blogcikk szerzője Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója ([email protected]).

Mutass eladó telkeket

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!