Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Mikor kötelező a villamossági felülvizsgálat?

ügyvéd
Az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója.

Ha ingatlant vásárolunk vagy bérlünk, abban a feltevésben vagyunk, hogy a ingatlan közműszolgáltatásai jól működnek és biztonságosak. Különösen fontos, hogy az ingatlan áramszolgáltatása és hálózata megfelelő, illetve rendeltetésszerű legyen és ne jelentsen veszélyt a használóra. A villamossági felülvizsgálat esetében nyújt segítséget a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet, amikor a lakóépületek kapcsán megfogalmazza azt a kötelezettséget, hogy bérbeadáskor, eladáskor a villamossági hálózatot, a villamos berendezéseket is felül kell vizsgáltatni. 

Villamossági hálózat és villamos berendezések felülvizsgálata szakember által.

A rendelet előírásai

A rendelet értelmezésében lakóépületen a felülvizsgálat tekintetében a lakásokat, lakóházakat, üdülőket és a társasházakat, valamint az ezeket kiszolgáló helyiségeket is egyaránt érteni kell. Viszont ezt a villamos biztonsági felülvizsgálatot bérbeadás vagy átruházás hiányában is legalább 6 évente újra el kell végeznie a lakástulajdonosnak.

Elhagyható a lakás villamos biztonsági felülvizsgálata, ha kiépítették a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelmet, és a villamos berendezéseket a 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védték. A szakemberek javaslata ezzel összefüggésben az áram-védőkapcsoló (Fi-relé vagy RCD) alkalmazása, amely nagyobb biztonságot is nyújt az esetleges áramütéses balesetekkel szemben.

A felülvizsgálat jelentősége

A bérlők, illetve a vevők számára is jelentős biztonságot nyújt, ha a kötelezettség teljesítését, valamint annak eredményét egy szakember igazolja. Vagyis azt, hogy az ingatlan elektromossági szempontból biztonságos. Ráadásul a bérbeadó számára is védelmet nyújthat egy, a bérlőt érintő baleset esetén. A bérbeadó karbantartási kötelezettségét a Ptk. 6:344. § úgy határozza meg, hogy az életveszélyt okozó, vagy a rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó hibák esetén késedelem nélkül, egyéb esetben az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg köteles annak eleget tenni.

Kötelező vizsgálat

A villamossági felülvizsgálat elvégzését a lakóingatlan karbantartási kötelezettségének körébe tartozó, kötelező feladatnak kell tekinteni. A Ptk. 6:332. § alapján a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas. Ebbe a szavatossági kötelességbe beletartozik az is, hogy az elektromos hálózat biztonságos és ellenőrzött. A szavatosság az ingatlan eladóját is hasonló módon terheli. Fontos, hogy a villamossági felülvizsgálat elvégzése kiszűri azokat a szakszerűtlen, szabálytalan, elavult technikai megoldásokat, amelyeket akár a lakástulajdonos valamelyik jogelődje alakított ki, és a jelenlegi tulajdonos ezeket nem is ismeri, de balesetet okozhatnak.

Jogi szempontból sem elhanyagolható

A bírósági gyakorlatban számos eset szól a bérbeadói kártérítési felelősség megállapításáról a bérlőt ért halálos vagy súlyos sérülést okozó áramütés kapcsán. Ezekben az esetekben sokszor mutattak arra irányuló jelek előzetesen, hogy probléma van az elektromos hálózattal, mert „csípett a víz” a zuhanyzóban vagy folyamatos volt – a rövidzárlatok miatt – a biztosítékok kioldása. A felülvizsgálat elmaradása nemcsak balesetet, de káreseményt is okozhat. Számos biztosítási jogvita kiindulópontja annak a kialakult kárnak a megtérítése, ami a villamos berendezések zárlata miatt alakult ki.

A régebben szakszerűen megvalósított elektromos hálózatok, kialakítások nem örökéletűek, hiszen a technológiák, anyagok elavulnak idővel. A felülvizsgálat minden esetben az aktuális, jelenkori műszaki előírások alapján valósul meg. Így a korábban még megfelelő műszaki megoldások hibáira is rámutat. Ha a szakember a felülvizsgálat során hiányosságot fedez fel, akkor annak súlyossága alapján meghatároz egy határidőt, ameddig a tulajdonosnak a problémát meg kell szüntetnie. Ha a hiányosság nem olyan jelentős, akkor a korrekciót a következő felújítás során kell megvalósítani.

A blogcikk szerzője Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója ([email protected]).

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!