Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Mi is az a NOK, vagyis a lakáslottó?

Dr. Zalavári György
ügyvéd
Az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója.

A NOK kifejezés a nemzeti otthonteremtési közösség rövidítése, amely közösség külön törvény alapján létesíthető. Ismerjük meg, hogy milyen szabályozások és keretek között működik a közösség, és miért lehet előnyös a tagoknak a csatlakozás.

Mi a NOK célja?

A vonatkozó jogszabály szerint a NOK célja az, hogy bővítse Magyarországon az otthonteremtési lehetőségeket, a lakásállomány növekedését, ösztönözze az új lakóingatlanok vásárlás, a lakosság lakáscélú közösségi előtakarékosságát. A törvény ezen célok elérése érdekében a közösség működéséhez állami támogatást és hatósági felügyeletet is biztosít.

Milyen a NOK szervezete?

A NOK egy jogi személyiséggel rendelkező, legalább 120 fő tagsággal rendelkező, sajátos működésű vagyonösszesség. A közösség engedéllyel rendelkező szervezője nyilvánosan, felhívás útján toborozza a közösség tagjait.

Mit kell fizetni a tagoknak?

A tagok a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségüket teljesítik, és a NOK egy kiválasztási eljárás eredményeként a tagnak pénzügyi támogatást nyújt egy új lakóingatlan vásárlása érdekében. A tag a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén állami támogatásban is részesülhet. A tagok a közösségbe befizetést teljesítenek az új, 10 millió és 40 millió forint közötti vételárú lakóingatlan vásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében. A NOK a tagok befizetéseit elektronikus úton vezetett egyéni számláin tartja nyilván.

Milyen időre jön létre és a NOK? Többnek is a tagja lehetek?

A NOK határozott, legalább tíz, legfeljebb tizenöt éves időtartamra jön létre. Viszont egy személy csak egy érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezhet egy időben.

Ki kapja meg a támogatást a tagok közül?

A soron következő támogatásra jogosult tag kiválasztása nyilvános kiválasztás, licit, vagy sorsolás útján történik. A kiválasztás folyamatos, így minden, a feltételeket teljesítő tagra sor kerülhet.

Állami támogatás is kapható?

Állami támogatásra az a tag jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező

  • magyar állampolgár,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy
  • bevándorolt vagy letelepedett jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert személy.

Aki korábban már a lakástakarék után állami támogatásban részesült, a NOK kapcsán befizetett összeg után már újabb állami támogatásra nem jogosult. Az állami támogatás mértéke a tagot terhelő befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi huszonötezer forint.

A blogcikk szerzője Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója ([email protected]).

Eladó ingatlant keresek

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!