Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Lakásbérlés előtt állsz? Ezek a bérlő jogai

ügyvéd
Az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója.
  • 3 perc olvasási idő
  • Utoljára frissítve: 2024. május 8.

Érdemes a bérleti szerződésbe belevenni a lakás műszaki állapotára, karbantartására vonatkozó kötelezettségeket.

A lakásbérleti szerződés kapcsán a bérlő és a bérbeadó jogainak, kötelezettségeinek a Ptk és a Lakástörvény ad keretet, a bérleti szerződés rendelkezéseit ezek előírásainak megfelelően lehet megfogalmazni. 

Ezek a bérlő jogai

A bérbeadó kötelezettségei

A törvény e rendelkezéséből következően a bérbeadó hibásan teljesít, ha a lakás a bérlet ideje alatt nem felel meg a törvényben előírt és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak

A lakásnak alkalmasnak kell lennie a bérlő által történő rendeltetésszerű használatra. A bérbeadó szavatossággal felel azért, hogy a lakás megfelel ennek az előírásnak a bérleti szerződés teljes tartama alatt. Ha ez nem valósul meg, akkor a bérbeadó hibásan teljesíti a lakásbérleti szerződést. A bérbeadói hibás teljesítés esetén a bérlőt megilleti a felmondás joga.

A bérbeadó a lakást köteles a lakásberendezésekkel együtt kell használatra alkalmas állapotban átadni a bérlőnek. A bérbeadó és a bérlő a bérleti szerződésben résztelesen megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Valamint komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, és az ennek kapcsán felmerülő költségeket a bérbeadó megtéríti.

A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek. Ezt azt jelenti, hogy a fűtésre, hűtésre, hideg- és melegvíz szolgáltatásra, szellőzésre kialakított, vagy az elektromos áramot, gázt vagy más energiát használó rendszereknek, szigeteléseknek, nyílászáróknak vagy éppen a tartószerkezeteknek hibátlanul, a vonatkozó speciális előírásoknak megfelelően, a bérlő életére, egészségére veszélytelen módon kell működniük.

A bérbeadó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról; az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról; a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

A bérbeadó köteles a lakás karbantartására vonatkozó kötelezettségét folyamatosan teljesíteni. A bérbeadónak ezen kötelezettségét az életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, a lakás, a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák esetén azonnal, a lakás rendeltetésszerű használatot nem akadályozó javításokat az épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg kell teljesítenie. Ennek kapcsán a bérlőnek tűrnie kell, hogy a bérbeadó a lakás állagának megóvásához szükséges munkálatokat elvégezze.

A bérlő jogai

A lakás korszerűsítéséhez szükséges munkák elvégzésének tűrésére a bérlő nem köteles, kivéve, ha azok akár csak a bérlő várható kiadásaira tekintettel a lakás használatát jelentősen nem korlátozzák. A bérbeadó a bérlőt a bekezdés szerinti munkálatok megkezdése előtt megfelelő időben köteles a tervezett munkálatokról és azok várható időtartamáról írásban tájékoztatni. A bérlő a bérleti szerződést az értesítés kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig felmondhatja.

Ha a bérelt lakás vagy emberi tartózkodás céljára szolgáló más helyiség olyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti, (például, ha folyamatosan penészes a lakás fala) a bérlő a szerződést felmondhatja akkor is, ha erről a tényről a szerződés megkötésekor vagy a dolog birtokbavételének időpontjában tudott vagy tudnia kellett. Erről a jogról a bérlő érvényesen nem mondhat le.

A bérlő elvégezheti, elvégeztetheti a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó költségére, ha a bérbeadó ezen kötelezettségét a bérlő írásbeli felszólításában megjelölt megfelelő határidőben nem teljesíti. Ekkor a bérbeadó köteles a bérlő kiadásait megfizetni.

A blogcikk szerzője Dr. Zalavári György ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat alapítója ([email protected]).

Albérletet keresek

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!