Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Kaució: tudnivalók bérlőknek és bérbeadóknak

Akár tulajdonosok vagyunk, akár bérlők, jó, ha ismerjük a bérleti jogviszony szabályait, hogy elkerüljük az esetleges konfliktusokat.  Emelkedhet-e a kaució összege, ha a bérbeadó értékes berendezési tárgyakat hagy a lakásban? “Le lehet lakni” az óvadék összegét kiköltözés előtt? Mikor jár vissza a biztosíték, és mennyi tartható vissza belőle? 

Akár tulajdonosok vagyunk, akár bérlők, jó, ha ismerjük a bérleti jogviszony szabályait, hogy elkerüljük az esetleges konfliktusokat. Emelkedhet-e a kaució összege, ha a bérbeadó értékes berendezési tárgyakat hagy a lakásban? “Le lehet lakni” az óvadék összegét kiköltözés előtt? Mikor jár vissza a biztosíték, és mennyi tartható vissza belőle?

A kaució jelentése

A kauciót a jogban óvadékként tartják nyilván, melynek szabályait a Polgári Törvénykönyv taglalja. Egy ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadó a bérlőtől biztosítékot kér a bérleti díjon felül, majd ezzel az összeggel többnyire a bérleti jogviszony lejárta után elszámol a bérlővel. 

Az írásos lakásbérleti szerződésbe a felek kölcsönös megállapodásán túl azt is belefoglalják, hogy ezt az összeget mire fordíthatja a bérbeadó. Jellemzően elmaradt bérleti díjat, közüzemi tartozásokat vagy az ingatlanban keletkezett károkat lehet fedezni belőle, és csak az előzetesen megállapított okok miatt tartható vissza. A szerződés lejárta után a bérbeadó elszámolással tartozik a bérlő felé az óvadékot illetően.

Hogyan határozzuk meg az óvadék mértékét?

A Polgári Törvénykönyv rendelkezése értelmében, ha a biztosíték összege meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát, akkor a túlzott mértékű óvadékot a bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti. Ilyen esetekben a testület megvizsgál minden tényezőt, ami a kaució mértékét befolyásolhatja. Ha jogszerűnek ítélik meg az összeget, mert az ingatlanban a bérbeadó által rendelkezésre bocsátott értéktárgyak mennyisége indokolja az elővigyázatosságot, akkor akár a magasabb óvadékot is jóváhagyhatják. 

Magyarországon a biztosíték mértéke jellemzően két havi bérleti díjnak felel meg, de ez mindig a bérbeadó és a bérlő közötti megállapodás kérdése. Fontos, hogy a szerződés tartalmazza a meghatározott díjtételt, és rögzítsük benne az átadás-átvétel feltételeit is. Érdemes a szerződéskötésre időzíteni a tranzakciót, bérlőként mindenképp legyen papírunk arról, hogy a biztosíték teljes összegét kifizettük. 

Mikor jár és mikor nem jár vissza a kaució?

A főszabály szerint a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell adni az óvadék teljes összegét, ha a bérlő megfelelő állapotban, fizetési kötelezettségeinek eleget téve hagyja el az ingatlant. Ha valamilyen, a bérleti szerződésben taglalt oknál fogva a kaució egy részét felhasználták, akkor a költségekkel kapcsolatban a bérbeadó pontos elszámolással tartozik a bérlő felé. 

A rendeltetésszerű használatból eredő állapotromlás nem lehet indok az óvadék visszatartására, hacsak a felek máshogy nem állapodtak meg. Hasznos lehet ilyen esetekre egy átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely részletesen rögzíti az ingatlan átvételi állapotát az ingóságokkal együtt.

Előfordulhat, hogy még a határozott idejű bérleti jogviszony fennállása során hozzá kell nyúlni a biztosítékhoz, például abban az esetben, ha a bérlő elmulasztotta kifizetni közüzemi számláit. Ebben az esetben a lakó kötelezhető arra, hogy kipótolja a biztosítékot a korábban megállapított összegre. 

Mi történik akkor, amikor vita alakul ki a bérlő és bérbadó között az óvadék visszafizetésével kapcsolatban? Ha nem sikerül közös megegyezésre jutni, az albérlő ilyen esetekben közjegyzőhöz is fordulhat, hogy fizetési meghagyás útján szerezze vissza a pénzét, vagy ténytanúsítással igazolja az ingatlan átadáskori állapotát. 

Akár tulajdonosok vagyunk, akár bérlők, jó, ha ismerjük a bérleti jogviszony szabályait, hogy elkerüljük az esetleges konfliktusokat. Emelkedhet-e a kaució összege, ha a bérbeadó értékes berendezési tárgyakat hagy a lakásban? “Le lehet lakni” az óvadék összegét kiköltözés előtt? Mikor jár vissza a biztosíték, és mennyi tartható vissza belőle?

Kötelezettségválallaló nyilatkozat

Érdemes közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést kötni: a bérlővel a bérleti díj fizetésére, illetve a kiköltözésre vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat aláíratni, így bíróság bevonása nélkül is végrehajtható a lejárt követelés, vagy kiköltöztethető a szerződésszegő lakásfelhasználó.

“Lelakható” az óvadék?

Bár logikusnak hangzik, hogy a fennmaradó egy-két hónapnyi lakbért a bérlő a biztosítékból finanszírozza, ez mégsem túl szerencsés megoldás. Mi történik ugyanis akkor, ha épp az utolsó napokban okoz valami kárt az ingatlanban? Csak kölcsönös bizalom esetén érdemes belemenni ilyen ügyletekbe, de inkább azt javasoljuk, várjunk a kulcs átadásáig a visszafizetéssel. 

Mi a különbség a kaució és a kaukció között?

A kaukció egy tévesen megragadt szóforma, amit igen gyakran hallhatunk, írásban pedig még a kaucio, kaukcio is előfordul. A kaució jelenti a köznyelvben az óvadékot, amit biztosítéknak is hívhatunk, de semmiképp nem kaukciónak. A kaució a latin cautio ’óvatosság, elővigyázatosság; óvadék, jótállás’ szóból ered, a kaukció kapcsán viszont csak találgatni lehet. Alakilag talán az aukció ’árverés’, esetleg az akció ’cselekvés, eljárás’ hatását fedezhetjük fel benne. Egy biztos: maradjunk inkább a helyes változatnál, azaz a kauciónál. 

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!