Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

telek

A telek egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
Az építési telek beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és (közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról) gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető telek.
Az építési telket akkor lehet lakóteleknek tekinteni, ha arra a jog szerint lakás építhető. Lakótelekként kell figyelembe venni az ingatlan-nyilvántartásba a lakással együtt bejegyzett földrészletet, és azokat a földrészleteket is, amelyeket a lakáshoz vagy a lakóházhoz tartozó földhasználati jog terhel.

A telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak az építési határvonalak.