Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

hőtágulás

A testek a hő hatására megváltoztatják méreteiket. Ez a tulajdonság a fűtéstechnikában sok problémát jelent (pl. a fűtési csővezetékek hőtágulásának kiegyenlítéséről, a vízmennyiség térfogat-növekedésének elhelyezéséről gondoskodni kell). De a kandallók esetében is, a helytelenül megválasztott egyes szerkezeti elemek eltérő hőtágulásából adódóan törés jöhet létre.

A lineáris hőtágulásnál csak a hosszirányú méretváltozással számolunk. A megnyúlás – az anyag tulajdonságán kívül – annál nagyobb, minél hosszabb a rúd (pl. csővezeték) és minél nagyobb a hőmérséklet-változás. Szilárd testek hő okozta térfogatváltozása kb. háromszorosa a lineáris hőtágulásuknak, mivel térbeli változásról van szó, tehát a hosszon kívül szélességükben és magasságukban is tágulnak. A hőtágulási tényező megadja azt, hogy 1 m hosszúságú anyag 10 °C hőmérséklet-növekedés esetén hány mm-t nyúlik. A folyadékok melegítés hatására szintén változtatják térfogatukat. A folyadékok hőtágulásának ismerete a fűtéstechnikában fontos.

A víz térfogata +40 °C-on a legkisebb, azaz a víz ekkor a legsűrűbb. Ezért fagy be a nyílt vízfelszín felülről és nem alulról. Ugyanis a 0 °C-os víz térfogata nagyobb, így könnyebb lévén a felszínre áramlik, ahol megdermed.