Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

építmény

Az építmény valamennyi (a telekbeépítettség meghatározásánál figyelembe vett építmény) kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületifelület összegének (F) valamennyi, e vetületifelület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.