Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

építési határvonal

Az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen – a védőtávolságok megtartásával – az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k). Az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzat határozza meg az építési vonalakat, amelyekre az épületet helyezni kell.