Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

elbirtoklás

Az elbirtoklás a tulajdonjog egyik megszerzési módja, a dologi jog jogintézménye. Lényege, hogy ha valaki a tulajdonhoz fűződő jogok gyakorlását elmulasztja, más viszont a jogszabályban előírt időszakon át valaki szakadatlanul a sajátjaként birtokol ugyanazt, megszerezheti annak tulajdonjogát. Mivel az így szerzett tulajdonjog a törvény erejénél fogva keletkeztet tulajdonjogot, ahhoz sem szerződés, sem hatósági döntés nem szükséges.