Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

beépítésre szánt terület

A beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területen belül építési övezeteket alakítanak ki, ahol az építési telkek megengedett beépítettsége legalább tíz százalék. Az igazgatási területe lehet:
1. lakó-,
– nagyvárosias lakó-,
– kisvárosias lakó-,
– kertvárosias lakó-,
– falusias lakó-,
2. vegyes,
– településközpont vegyes,
– központi vegyes,
3. gazdasági,
– kereskedelmi, szolgáltató,
– ipari,
4. üdülő-,
– üdülőházas,
– hétvégiházas, valamint
5. különleges terület (területfelhasználási egység).
A beépítésre szánt területfelhasználási egységeknél meg kell határozni a szintterület-sűrűség és a közüzemi közművesítettség mértékét.