Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

beépítésre nem szánt terület

A beépítésre nem szánt területen belül övezeteket határoznak meg, ahol a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb öt százalék. Az igazgatási területe lehet:
közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési,
1. zöld-,
2. erdő-,
3. védelmi erdő-,
– gazdasági erdő-,
– egészségügyi-szociális, turisztikai erdő-,
– oktatási-kutatási erdő-,
4. mezőgazdasági,
– kertes mezőgazdasági,
– általános mezőgazdasági,
5. vízgazdálkodási,
6. természetközeli,
7. különleges beépítésre nem szánt terület (területfelhasználási egység).