Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

állami földmérési alaptérkép

Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben (EOTR) készült olyan nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza
– a közigazgatási határokat,
– a földrészleteket,
– azok határvonalait,
– helyrajzi számát és egyéb azonosítóit,
– művelési ágait,
– a művelés alól kivett területeket,
– a földrészleteken lévő épületeket és
– a névrajzot.
Tartalmazza továbbá a szakmai szabályzatokban foglalt módon a különféle építményeket és létesítményeket.
Az alaptérképhez a földrészletek területi adatait tartalmazó területjegyzék tartozik.