Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

állagmegóvás

Az állagmegóvás (karbantartás) célja a meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kármegelőzése, kárelhárítása.