Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés rögzíti, hogy az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére köteles.
Az ingatlanhoz kapcsolódó szerződés minimumtartalma kiterjed a szerződő felek, vagyis az eladó és a vevő egyértelműen beazonosítható megjelölésére, az ingatlan meghatározására, a vételárra és a felek tulajdonátruházási szándékára. Ha az adásvétel vagy az ajándékozás tárgya ingatlan, a szerződést mindig írásba kell foglalni. Egy adásvétellel szerzett ingatlan tulajdonjogát nemcsak az írásbeli szerződés, hanem az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés együttesen hitelesíti.
Az érvényes és be is jegyezhető adásvételi szerződés további kellékei közé soroljuk a felek részletes természetes azonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, személyi számát. A cégek kapcsán a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, a statisztikai azonosítóját, a képviseletében eljáró személyt kell megjelölni. Tartalmaznia kell még a szerződésnek az ingatlan kapcsán a település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.