Kategóriák
Ugrás a hirdetésekhez

Kezesség és adóstárs: tisztázzuk a különbségeket

Hitelfelvételnél a banknak és nekünk, mint adósnak is az a célunk, hogy a felvett összeget vissza tudjuk fizetni. Ha hitelt szeretnénk felvenni, a kezesség a legáltalánosabb biztosíték a bankok számára. A bank ezzel tudja csökkenteni a kockázatait, valamint alacsonyan tartani a hitelek törlesztőrészleteit. De mit vállalunk, ha adóstársak vagy kezesek leszünk egy hitelügyletben?

kezesség és adóstárs

Mikor van szükség adóstársra vagy kezesre? 

Az adóstárs és a kezes is biztosítékként szolgál a bank részére, akik arra vállalnak felelősséget, hogy ha a hitelfelvevő nem fizet, segítséget nyújtanak számára az adósság visszafizetésében. Éppen ezért a hitelképesség vizsgálat alatt a bank elemzi az igénylő anyagi helyzetét, és ha szükségesnek tartja a pénzintézet kérheti adóstárs bevonását. 

Az alábbi esetekben lehet rá szükség:

  • alacsony jövedelem, 
  • a hitelfelvevő életkora nem megfelelő (túl fiatal vagy túl idős),
  • nem nyolcórás vagy nem bejelentett munkaviszony,
  • rendszertelen foglalkoztatás,
  • vállalkozók esetén még lezáratlan első üzleti év.

Hitelfedezeti biztosítékok

Hitelfelvételkor igyekezzünk óvatosan megítélni hiteltörlesztési képességünket, és csak akkora összegben vegyünk fel hitelt, melynek havi törlesztését biztonsággal teljesíteni tudjuk majd. Pontosan milyen biztosítékot fogad el a bank attól függ, hogy milyen hitelt veszünk fel.

A fedezet három nagy kategóriába sorolható, ezek a következők:

  1. Ingatlan vagyontárgyak: lakáshiteleknél, illetve a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél
  2. Ingó vagyontárgyak: alacsonyabb összegű hitelek esetében lehet szükséges, például autó
  3. Személyi biztosítékok: ide tartozik a kezes és az adóstárs

Mit jelent a kezesség?

A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, maga fog helyette fizetni a hitelezőnek. Ha a kezes kifizeti a hitelező követelését, az eredeti adóstól követelheti a kifizetett összeg megtérítését. A kezes lehet egyszerű (sortartó kezes) és készfizető kezes.

Egyszerű (vagy sortartó) kezesség esetén a kezes mindaddig sortartási kifogást emelhet, amíg a hitelező nem igazolja, hogy a követelés behajthatatlan az adóstól, azaz a kezes mindaddig megtagadhatja a fizetést, amíg a követelés az adóstól és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, rá tekintet nélkül vállaltak kezességet, behajtható. Viszont nem jár sikerrel a hitelező, akkor a törlesztést a sortartó kezesre háríthatja.

Készfizető kezességnél a kezes nagyobb felelősséget vállal, nem követelheti, hogy a hitelező először az adóstól kísérelje meg a tartozás behajtását. A hitelező tehát akár az adós, akár a kezes(ek), akár pedig mindannyiuk ellen fordulhat. 

Adóstárs = adós

Az adóstárs a teljes vagyonával felelős a hitelügyletben, amennyiben valami történik az adóssal, akkor ő fizeti vissza annak tartozását. Tehát az adóstárs bevonása a bank számára biztosítékot jelenet, mivel egy ember helyett két ember fog a hitelért felelni, ami kisebb kockázatot jelent számára. Adóstárs olyan személy lehet, aki megfelel a hitelbírálat feltételeinek, mert a bírálat során az ő jövedelme is mérvadó. 

Fontos tudni, hogy kötelező adóstársként bevonni a fedezetül szolgáló ingatlanon haszonélvezeti joggal bíró személyt vagy személyeket. Tehát például házastársak esetén kötelező bevonni a másik felet is (kivétel házassági szerződés). Illetve a vagyonközösség megszűnése esetén az adóstárs fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll, azaz egy válás után is fennáll, de a bank egyedi elbírálás alapján mentesítheti a kötelezettségei alól egy teljesen új hitelszerződés megkötésével.

Adóstárs vagy kezes? 

A bankok általában az adóstársat részesítik előnyben. Az adóstárs segíthet kedvezőbb hitelfeltételeket kapni, cserébe viszont neki is felelnie kell a hitel törlesztéséért. Az adóstárs lényegében a kötelezettségei alapján a készfizető kezessel egyezik meg. A bank az adóstárstól és a készfizető kezestől bármikor követelheti a pénzt, mindkét esetben a teljes vagyonukkal felelnek a hitel visszafizetéséért. Minden hitelfelvétel hosszú évekre, gyakran évtizedekre szóló kötelezettség, alaposan mérlegeljünk, mielőtt adóstársként vagy kezesként felelősséget vállalunk egy hitelügyletben. 

Lakáshitel kalkulátor

Érdeklődsz a téma iránt? Ezt is olvasd el!